Traditionella takstolar

Stommen är monterad och tillverkningen av takstolarna har påbörjats. Takstolarna tillverkas enligt traditionella mått och konstruktion. Högben, hanbjälke och tassar görs i 5×5″ och stödbenen i 5×6″. Stödbenens funktion är inte som många tror, att ta lasten i vertikalt led, utan de tar kraft i horisontellt led och stöds alltså av ett längsgående remstycke infällt i bjälklaget. Enligt vår konstruktör är det tydligt att något slags missförstånd började spridas i början av 1900-talet och stödbenen ställdes ofta istället uppe på remstycket, vilket har lett till att stödbenet börjat röra sig ut mot ytterväggen. Om det är korrekt utfört blir det i princip ingen last på remstyckets ovansida.

Stomme med gavelspetsar på plats. Vägglivet ovan bjälklaget är i stolpverk.

Stomme med gavelspetsar på plats. Vägglivet ovan bjälklaget är i stolpverk.

Den första takstolen färdig. Sammansättningarna sker inte ända ihop, utan förskjuts 1" för att behålla styrkan i högbenen.

Den första takstolen färdig. Hanbjälke och stödben fälls inte in hela vägen i högbenen. 1″ extra lämnas för att behålla styrkan i högbenen.

Principskiss takstol

Principskiss takstol

Publicerat i Siggesta | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Montering på Siggesta

Nu är alla delar färdiga och pusslas för närvarande ihop på den gamla smedjans grund ute på Siggesta. Eftersom vi inte monterat huset på vår timringsplats och endast gjort de olika delarna utifrån vår ritning så var det aningens nervöst den första dagen tills väggelementen var på plats. Men allt passade perfekt! När sista stocken är lagd på själva stommen drar vi oss tillbaks till vår timringsplats och påbörjar takstolarna, som också blir enligt den gamla förlagan.

Konstruktioner i stående timmer blev vanligare mot slutet av 1800-talet då sågverken gjort att bräder kunde köpas in till ett överkomligt pris och huset därmed kunde panelas från första början. Det stående timret har fördelen att det inte ”sätter sig” (sjunker ihop) under första året, som ett liggtimmerhus. Men nackdelen är att stockarna inte pressas ihop av tyngden så när timret torkar blir det istället lite glipor mellan stockarna och huset måste därför panelas på en gång. De vertikala dragen gör också att regnvatten kan ta sig in i en opanelad konstruktion. Ofta var också husen byggda i återanvänt timmer från något gammalt uttjänt hus. Ganska smart egentligen då det bara var att såga ut väggsektioner och ställa på högkant i det nya huset.

Restimmer är med andra ord en övergångskonstruktion mellan liggtimmerhusen och regelhusen, via stommar i stående plank.

Jonas slår in ett väggelement mot fönsterbiten. Alla bitar har utsågade spår som står/passar in i motsvarande påspikad/-skruvad regel.

Jonas slår in ett väggelement mot fönsterbiten. Alla bitar har utsågade spår som står/passar in i motsvarande påspikad/-skruvad regel.

restimmer

Högarna med timmerblock blev plötsligt ett hus.

En mall för takstolarna tillverkas mot gavelbitarna.

En mall för takstolarna tillverkas mot gavelbitarna.

Publicerat i Siggesta | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Lekstugan färdig

Den gamla lekstugan i sluttningen har också avslutats i dagarna. Det som återstod var en andra strykning av roslagsmahogny och att förse kammarlåset till ytterdörren med två nysmidda nycklar.

Ny balkong, underrede och spång.

Ny balkong, underrede och spång.

Fönsterbågar med munblåst glas och karm är nytillverkade efter de gamla förlagorna. Utsikten är inte den sämsta.

Fönsterbågar med munblåst glas och karm är nytillverkade efter de gamla förlagorna. Utsikten är inte den sämsta.

Balkongräcket fanns det inga spår av oh syntes inte heller på gamla bilder så vi fick improvisera med hjälp av stilhistorisk och ett räcke på huvudhuset,.

Balkongräcket fanns det inga spår av och syntes inte heller på gamla bilder, så vi fick improvisera med hjälp av stilhistoria och ett räcke på huvudhuset.

Stolparnas avslutning var extra rolig att göra!

Stolparnas avslutning var extra rolig att göra!

Publicerat i 100-årig lekstuga | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Återbruk

Tidigare revs hos min vän i norr en loge från 1700-talet i för dåligt skick för att laga på rimligt vis, och de delar som inte var helt slut lades undan för kommande behov. Detta kommande behov visade sig vara en rökbastu på 3x3m. Vi beslutade oss för att göra en så enkel konstruktion som möjligt med syllvarv, stolpar, väggband och åsar. Syllen och väggbandet laxades och spikades ihop och stolpen tappades in. Nästa bygghelg så ska huset panelas och få ett tak av gammal pannplåt från ovan nämnda loge. Den gamla dörren med stort stocklås och fint smide ska också sättas tillbaks/in. Det känns fint att låta logen leva vidare 50 meter bort i en ny byggnad till ny nytta för ägarna.

Hörnstenar letas fram och vägs in. Senare ska mellanrummen kallmuras.

Hörnstenar letas fram och vägs in. Senare ska mellanrummen kallmuras.

Syllvarv på plats.

Syllvarv på plats.

Stolp dels av klyvda och bilade reglar, och dels sparrar från en senare renovering av den gamla logen.

Stolp dels av klyvda och bilade reglar, och dels sparrar från en senare renovering av den gamla logen.

Väggband med ingång förberedd på främre gaveln.

Väggband med ingång förberedd på främre gaveln.

Åsar och snedsträvor på plats.

Åsar och snedsträvor på plats.

Publicerat i Rökbastu | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Knutar, syllvarv och stolp.

Det börjar dra ihop sig för montering av stommen i stående timmer. Syllvarvet är på plats och i veckan kör vi ut väggsektionerna.

Stolp till övervåningen med tapp och slits. Det gäller att vara vän med motorsågen.

Stolp till övervåningen med tapp och slits. Det gäller att vara vän med motorsågen.

En glad timmerman och hans liggande väggsektion. Spåret i underkant ska passa in över syllen.

En glad timmerman och hans liggande väggsektion. Spåret i underkant ska passa in över syllen.

En annan timmerman som ritar drag på en av de högre/längre väggsektionerna.

En annan timmerman som ritar drag på en av de högre/längre väggsektionerna.

Sektionerna travas på hög.

Sektionerna travas på hög.

Syll- och väggbandsvarv laxas ihop men ska även få tillbaks sina kraftiga smidda hörnjärn.

Syll- och väggbandsvarv laxas ihop men ska även få tillbaks sina kraftiga smidda hörnjärn.

Uttag för stolp i övervåningen borras och stäms ut.

Uttag för stolp i övervåningen borras och stäms ut.

Syllvarvet nästan på plats.

Syllvarvet nästan på plats.

Publicerat i Siggesta | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Konstruktion i stående timmer

Mycket har hänt sedan förra inlägget. Det är väl också förklaringen till varför det tagit sån tid att uppdatera den här bloggen. Nu är vi iaf igång med att återskapa en rötskadad verkstad till en gård här ute på Värmdö. Huset var ifrån slutet av 1800-/början av 1900-talet och byggd i stående timmer. Vårt åtagande omfattar själva timmerstommen och takstolar av gammal modell. Eftersom det är i stående timmer utan knutar, förutom syll och väggband, så gör vi sektion för sektion på iordningställda arbetsplattformar enligt ritning. Vi har för tillfället utökat arbetsstyrkan med fem timmermän så nu går det undan! Och är väldigt kul!

Ladusjö Timmerhus arbetsstation.

Ledusjö Timmerhus arbetsstation.

Här finns både Roslagen Timmerhus och DaCapo representerade.

Här finns både Roslagen Timmerhus och DaCapo representerade.

Publicerat i Siggesta | Märkt , | Lämna en kommentar

En ladugård och en trädgårdspaviljong

Nu fortskrider arbetet på två fronter. Ladugården i Lida monteras ned stock för stock och lekstugan (som något finare kallas trädgårdspaviljong i en utredning om trädgården) rensas från dåligt virke.

Trädgårdspaviljongen var i värre skick än vi först trodde. Ett stort myrbo i under fönstret visade sig ha spritt sig uppåt så när vi bröt ner takbrädor kring dörren så regnade det myror på oss. Tyvärr fick vi bryta bort all invändig panel för att komma åt att se hur utbredda myror och andra dolda skador var. Men det mesta går att lösa, och så även detta. Huset står nu på styltor och de understa varven nytimras på terassen ovanför.

Ordentliga stöttor och det dåliga timret avlägsnat.

Ordentliga stöttor och det dåliga timret avlägsnat.

Invändiga skador från syll till tak. Myror nedtill och rötskador upptill.

Invändiga skador från syll till tak. Myror nedtill och rötskador upptill.

Fascinerade myrbo, men dåligt för huset.

Fascinerade myrbo, men dåligt för huset.

De nya varven timras upp-och-ner. Stockarna har inga drag utan ligger bara platt mot platt.

De nya varven timras upp-och-ner. Stockarna har inga drag utan ligger bara platt mot platt.

Exempel på olika dymlingar från Lida.

Björkpinne. Inte alls vanligt, och inte särskilt bra. På andra ställen vi sett det har det ibland bara varit ett tunt rör av näver kvar och björkpinnen.

Björkpinne. Inte alls vanligt, och inte särskilt bra. På andra ställen vi sett det har det ibland bara varit ett tunt rör av näver kvar av björkpinnen.

Späd (frodvuxen) tall. Hållfastheten lämnar mycket att önska. Många har gått av.

Späd (frodvuxen) tall. Hållfastheten lämnar mycket att önska. Många har gått av.

Unggran.

Unggran.

En typisk 60-talsvariant. 30cm trådspik. Inte bra på något sätt. Bökig att få bort och ger egentligen ingen stadga till stommen annat än att stocken kanske inte trillar ner när man just lagt dit den.

En typisk 60-talsvariant. 30cm trådspik. Inte bra på något sätt. Bökig att få bort och ger egentligen ingen stadga till stommen annat än att stocken kanske inte trillar ner när man just lagt dit den.

Publicerat i 100-årig lekstuga, Lida ladugård | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar